Hồng Trà Tắc Nguyên Chất

Mã SP:

15,000đ
49 Lượt xem

Soda Paspberry

Mã SP:

32,000đ
48 Lượt xem

Soda Blue Pepper Mint

Mã SP:

32,000đ
48 Lượt xem

Soda Blue Curacao

Mã SP:

32,000đ
55 Lượt xem

Cafe Bọt Biển (đặc biệt)

Mã SP:

35,000đ
55 Lượt xem

Chè Khúc Bạch

Mã SP:

35,000đ
60 Lượt xem

Soda Ba Tầng

Mã SP:

35,000đ
67 Lượt xem

Cà Phê Sữa

Mã SP:

20,000đ
58 Lượt xem

Cà Phê Đen Đá

Mã SP:

17,000đ
51 Lượt xem

Soda Đào

Mã SP:

32,000đ
130 Lượt xem

Soda Việt Quốc

Mã SP:

32,000đ
69 Lượt xem

Soda Trái Cây Dâu

Mã SP:

32,000đ
54 Lượt xem

Hồng Trà Đào

Mã SP:

32,000đ
146 Lượt xem