Combo thức uống 3 (Cà phê sữa đá + hồng trà tắc)

59,000đ

- Hồng trà đào vải

- Soda Ý

Số lượng :